Отзыв ДС №31 за обследов. и проект от 23.01.2017.jpg